Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 80C25.5-CR


Thông số Qmax: 1.35m3/min

Hmax: 32m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!