Sê-ri TRN là thiết bị sục khí tự hút chìm được thiết kế để sục khí và trộn nước thải. Dòng chất lỏng được tạo ra bởi cánh quạt bán mở đặc biệt của Tsurumi tạo ra áp suất âm ở mặt sau của cánh quạt và hút không khí từ trên mặt nước vào. Không khí được hút vào, trộn lẫn với nước bằng lực cơ học bên trong bánh công tác và cánh dẫn hướng, biến thành các bong bóng nhỏ. Hơn nữa, luồng hỗn hợp không khí và nước được xả đều theo nhiều hướng dọc theo chu vi. Hoạt động kết hợp của lực nâng không khí và các dòng đối lưu được tạo ra trong quá trình làm cho sục khí và khuấy trộn rất hiệu quả và làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước.

Ứng dụng để lắp đặt sâu hơn
Mỗi thiết bị sục khí đều có giới hạn về độ sâu lắp đặt, nhưng Tsurumi cung cấp một thiết bị tùy chọn để thiết bị sục khí có thể được lắp đặt ở những nơi sâu hơn. Nó là một giá đỡ đơn giản hoặc một giá đỡ có ống hút. Chi tiết có sẵn trong lời yêu cầu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!