Sê-ri UT là máy bơm chìm loại động cơ 2 cực, nhỏ gọn và kinh tế được trang bị cánh quạt xoáy dùng cho nước thải và nước thải. Thiết kế bán xoáy cung cấp một lối đi chất rắn rộng 35 mm giúp giảm tắc nghẽn chất rắn đến mức tối thiểu. Ngoài ra, sê-ri UTZ là mẫu tự động được trang bị công tắc phao đơn giản giúp ngăn chặn vận hành chạy khô và giảm mức tiêu thụ điện năng.

Thông số Q max = 0.23m3/min H max = 6.5m Họng xả: 40mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan

Thông số Q max = 0.23m3/min H max = 6.5m Họng xả: 40mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan


Thông số Q max = 0.3m3/min H max = 9m Họng xả: 50mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan

Thông số Q max = 0.3m3/min H max = 9m Họng xả: 50mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan

Thông số Q max = 0.3m3/min H max = 9m Họng xả: 50mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan

Thông số Q max = 0.3m3/min H max = 9m Họng xả: 50mm
Cấu tạo + Thân bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 304
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Taiwan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!