BAO GỒM :
– Máy thổi khí tsurumi
– Máy khuấy chìm tsurumi
– Máy hút váng bọt tsurumi
– Phao điện tsurumi
– Máy thu hồi nước tsurumi
– Đĩa phân phối khí tsurumi
VVVV……

Thông số Động cơ: 4 cực, 1420v/p Lưu lượng: 2 m3/min Đường kính cánh: 155mm
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 4 cực, 1420v/p Lưu lượng: 2,8 m3/min Đường kính cánh: 185mm
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 4 cực, 1410v/p Lưu lượng: 3,6 m3/min Đường kính cánh: 190mm
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực, 910v/p Lưu lượng: 7.5 m3/min Đường kính cánh: 300mm
Cấu tạo Thân gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 10.9 m3/ phút Đường kính cánh: 300 mm
Cấu tạo Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  2.8kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 10.9 m3/ phút Đường kính cánh: 300 mm
Cấu tạo Vật liệu: thân, cánh và trục bằng inox
Công suất  2.8kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực, 910v/p Lưu lượng: 7.8 m3/min Đường kính cánh: 300mm
Cấu tạo Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 13.1 m3/min Đường kính cánh: 300 mm
Cấu tạo Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  2.8kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực, 910v/p Lưu lượng: 7.8 m3/min Đường kính cánh: 300mm
Cấu tạo Vật liêu: Thân, cánh và trục bằng inox
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực, 1090v/p Lưu lượng: 13.1 m3/min Đường kính cánh: 300mm
Cấu tạo Vật liệu: thân, cánh và trục bằng inox
Công suất  2.8kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 9.8 m3/min Đường kính cánh: 300mm
Cấu tạo Thân gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Động cơ: 6 cực, 915v/p Lưu lượng: 13 m3/min Đường kính cánh: 300 mm
Cấu tạo Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox
Công suất  2.8kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!