Sê-ri KRS là máy bơm thoát nước công suất lớn ba pha bằng gang chìm khối lượng lớn được điều khiển bởi động cơ 4 cực. Thân máy bằng gang, kết hợp với động cơ tốc độ thấp, mang lại độ bền cao hơn để sử dụng trong những điều kiện khắt khe nhất. Thiết kế dòng xả phía trên, dòng chảy bên đảm bảo làm mát động cơ hiệu quả ngay cả khi nó hoạt động với động cơ tiếp xúc với không khí.*
* Model KRS1022 là thiết kế dòng chảy, dòng xả phía trên. Đầu xả, thiết kế dòng chảy qua cung cấp hiệu quả làm mát động cơ tối đa cho phép hoạt động liên tục ở mực nước thấp và khả năng chạy khô kéo dài.

Thông số Qmax: 12 m3/min Hmax: 12 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1.8 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất   3kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 3.1 m3/min Hmax: 17 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất   5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

hông số Qmax: 6.4 m3/min Hmax: 21.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 5.3 m3/min Hmax: 29 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  19kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 5.5 m3/min Hmax: 34.8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 6 m3/min Hmax: 28 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 4.9 m3/min Hmax: 10 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 4.2 m3/min Hmax: 21 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  9kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 5.4 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  9kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 5.5 m3/min Hmax: 17.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1.1 m3/min Hmax: 13 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!