Sê-ri FHP là máy thu hồi nước nổi được thiết kế để xả chất lỏng nổi phía trên trong SBR. Nó bao gồm một máy bơm chìm, cảm biến bùn và phao.
Cảm biến bùn là một thiết bị giám sát ngăn chặn dòng chảy bất ngờ của bùn hoặc trầm tích khác và giúp máy bơm chỉ xả chất lỏng nổi phía trên. Khi máy bơm không hoạt động, một quả bóng kiểm tra được tích hợp trong cửa hút sẽ đóng cửa hút bằng lực nổi, do đó ngăn dòng bùn nổi chảy vào vỏ hút.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!