MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR LÀ DÒNG MÁY THỔI KHÍ Tsurumi nhật bản CHÍNH HÃNG

Thông số Q: 1.20-11.81m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7-15kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 1.8-17.2m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5-18.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 2.91-38.34m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5-45kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.99-3.46m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75-3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.63-4.85m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5-5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.77-6.97m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2-7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!