MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSA được sản xuất bởi hãng Tsurumi nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  0.75-1.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  1.5-3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  1.5-3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!