Sê-ri MG là máy bơm mài chìm được thiết kế để xử lý nước thải thô và các ứng dụng thoát nước thải khác, trong đó máy bơm hoặc đường ống xả có thể bị tắc do vật liệu quá khổ. Cơ chế nghiền cắt các chất rắn đầu vào thành các mảnh nhỏ hơn, cho phép máy bơm chuyển nước thải qua một đường ống có đường kính nhỏ hơn.

Thông số Qmax = 0.138m3/p Hmax = 15.8m Họng xả: 32mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  1.0kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.145m3/p Hmax = 25m Họng xả: 32mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.318m3/p Hmax = 25m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.32m3/p Hmax = 35m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!