Thông số Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm
Cấu tạo Thân bằng gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Japan

Thông số Họng xả: 50mm, 65 mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PL.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!