Dòng B là máy bơm nước thải chìm và nước thải hạng nặng cơ bản cung cấp khả năng vượt qua chất rắn tuyệt vời với hoạt động đáng tin cậy. Họ cung cấp nhiều loại lỗ xả khác nhau, từ 50 – 300 mm và công suất đầu ra của động cơ từ 0,4 – 75 kW, và có nhiều kiểu máy khác nhau bao gồm kiểu cột áp cao và kiểu BP một pha có thể đáp ứng nhu cầu bơm khối lượng lớn. Máy bơm sê-ri B đã tích lũy nhiều thành tích và bí quyết khác nhau trong nhiều ứng dụng công nghiệp và xử lý nước trong nhiều năm.

Thông số Qmax: 1.5 m3/min Hmax: 16 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 2 m3/min Hmax: 16.4m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 1.39 m3/min Hmax: 19m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 2.07m3/min Hmax: 26m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 2.26m3/min Hmax: 29.7m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 4.8 m3/min Hmax: 23.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 4.5 m3/min Hmax: 28 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 4.5 m3/min Hmax: 35.1 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 4 m3/min Hmax: 8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 6 m3/min Hmax: 41.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 3.7 m3/min Hmax: 18.1m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 5 m3/min Hmax: 14m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!