Công tắc phao
Mini-Float Sensor
MF là một công tắc phao bật lên và xuống bằng cách sử dụng trọng lượng làm điểm tựa. Nó được thiết kế để có kích thước nhỏ nhất có thể. Nó có sẵn trong hai loại; tiếp điểm “a” (tiếp điểm thường mở) và tiếp điểm “b” (tiếp điểm thường đóng). Cáp chống dầu và clo được sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!