Sê-ri PU là máy bơm xoáy chìm được thiết kế cho nước thải thô, nước thải và chất lỏng mang chất rắn. Nó được làm bằng nhựa và thép không gỉ 304 và có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Cơ chế xoáy cung cấp hoạt động thực tế không thể thay đổi trong bơm nước thải. Paraffin lỏng được sử dụng làm dầu bôi trơn, mở rộng ứng dụng của máy bơm vào thác nước trang trí, ao cá, nuôi trồng thủy sản, v.v.

Thông số Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.25 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.25 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.27 m3/min Hmax: 9.6 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.4 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.27 m3/min Hmax: 9.6 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.4 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.36 m3/min Hmax: 12.5 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.36 m3/min Hmax: 12.5 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.78 m3/min Hmax: 15.2 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.81 m3/min Hmax: 17.8 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

 

Thông số Qmax: 0.9 m3/min Hmax: 23.9 m
Cấu tạo Thân Inox, Cánh nhựa
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!