Dòng PN là máy bơm nửa xoáy chìm được thiết kế để xử lý nước thải và chất lỏng mang theo các chất rắn nhỏ. Nó được làm bằng nhựa và thép không gỉ 304 và có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Thiết kế bơm bán xoáy với lượng chất rắn vừa phải đi qua mang lại hiệu suất hiệu quả cho các ứng dụng đa năng. Paraffin lỏng được sử dụng làm dầu bôi trơn, mở rộng ứng dụng của máy bơm vào thác nước trang trí, ao cá, nuôi trồng thủy sản, v.v.

Thông số Qmax = 0.21m3/min Hmax = 8m Họng xả: 40mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.21m3/min Hmax = 8m Họng xả: 40mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.28m3/min Hmax = 12m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.28m3/min Hmax = 12m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.34m3/min Hmax = 15m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.34m3/min Hmax = 15m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0,67m3/min Hmax = 17,4 m Họng xả: 50mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.72m3/min Hmax = 20m Họng xả: 80mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.9m3/min Hmax = 26m Họng xả: 80mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!