Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C45.5


Thông số Qmax: 2.2m3/min

Hmax: 18m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!