Máy thổi khí là một thiết bị sử dụng để thổi khí vào các hệ thống xử lý, như các hệ thống xử lý nước thải, các hệ thống sưởi ấm, các hệ thống điều hòa không khí, các hệ thống trao đổi nhiệt, vv.

Máy thổi khí có thể được vận hành bằng điện hoặc động cơ đốt trong. Máy thổi khí được thiết kế để tạo ra một dòng khí có áp suất cao và lưu lượng lớn để đáp ứng yêu cầu của hệ thống xử lý.

Các loại máy thổi khí khác nhau có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, nhưng chúng đều có chức năng chung là tạo ra dòng khí có áp suất và lưu lượng nhất định để đáp ứng nhu cầu của hệ thống xử lý.

Thông số Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm
Cấu tạo Thân bằng gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Japan

Thông số Họng xả: 50mm, 65 mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PL.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  0.75-1.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  1.5-3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  1.5-3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Q: 1.20-11.81m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7-15kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 1.8-17.2m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5-18.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 2.91-38.34m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5-45kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.99-3.46m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75-3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.63-4.85m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5-5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Q: 0.77-6.97m3/min Hmax: 5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2-7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  0.4- 0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!