Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C42.2


Thông số Qmax: 1.1m3/min

Hmax: 13.2m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!