Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C222-CR


Thông số Qmax: 1.7 m3/min

Hmax: 64 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!