Thông số Qmax: 0.08 m3/min Hmax: 6 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  100W
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.08 m3/min Hmax: 6 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  100W
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!