Dòng U là máy bơm chìm loại nhỏ gọn, động cơ 2 cực được trang bị cánh quạt xoáy để bơm nước thải và nước thải. Thiết kế bán xoáy cung cấp một lối đi chứa chất rắn bằng 70% hoặc nhiều hơn* lỗ xả, do đó giảm thiểu những rắc rối do tắc nghẽn chất rắn dạng sợi đến mức tối thiểu. Vòng quay của bánh công tác tạo ra dòng chảy xoáy trong vỏ bơm, cho phép các chất rắn đó được bơm ra ngoài với tiếp xúc tối thiểu với bánh công tác.

Thông số Qmax: 0.268m3/min Hmax: 7.5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.27m3/min Hmax: 11m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.27m3/min Hmax: 11m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.27m3/min Hmax: 13m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.33m3/min Hmax: 20.5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.48 m3/min Hmax: 11.4m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.48 m3/min Hmax: 11.4m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 0.8 m3/min Hmax: 19 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 1.03 m3/min Hmax: 23.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!