Dòng AB là máy bơm cánh quạt có đặc điểm cột áp thấp nhưng lưu lượng xả lớn. Đối với các ứng dụng cột áp thấp, việc sử dụng bơm AB tiết kiệm điện năng hơn so với việc sử dụng bơm ly tâm.

Thông số Qmax = 0.8m3/p Hmax = 3m Họng xả: 100mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 0.8m3/p Hmax = 3m Họng xả: 100mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 1.18m3/p Hmax = 4m Họng xả: 125mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax = 2.5m3/p Hmax = 3.9m Họng xả: 150mm
Cấu tạo Thân bằng Inox 304 & Plastic
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!