Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 100C43.7


Thông số Qmax: 1.7m3/min

Hmax: 16m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!