Sê-ri GSZ-4 là máy bơm chìm ba pha đầu cao bằng gang và máy bơm thoát nước công suất lớn khối lượng lớn được điều khiển bởi động cơ 4 cực. Bộ xả bên, thiết kế xoắn ốc cho phép các chất rắn được hút đi qua dễ dàng hơn. Động cơ được làm mát bằng áo nước đảm bảo làm mát động cơ hiệu quả ngay cả khi nó hoạt động với động cơ tiếp xúc với không khí. Máy bơm kết hợp các cổng giảm áp làm kín ngăn không cho áp suất bơm tác dụng lên phốt trục.

hông số Qmax: 1092 m3/h Hmax: 636.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  150kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 11 m3/min Hmax: 42 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  55kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 12.48 m3/min Hmax: 52 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1050 m3/h Hmax: 38 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 540 m3/h Hmax: 46 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  45kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 8.4 m3/min Hmax: 44 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 4.95 m3/min Hmax: 60 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!