Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 80C23.7 CR


Thông số Qmax: 0.65m3/min

Hmax: 29m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!