Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 200C437-CR


Thông số Qmax: 6.5 m3/min

Hmax: 28 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!