FSP-series là máy hớt váng nổi được thiết kế để thu gom váng nổi trong quá trình xử lý nước thải. Nó bao gồm một máy bơm chìm, cơ chế phun tia và ba phao. Cơ chế phun tia đảm bảo hoạt động hút ổn định ngay cả khi nước, không khí và cặn bã được hút đồng thời. Vì là loại nổi nên miệng hút có thể giữ vị trí tương đối so với mặt nước, giúp ngăn ngừa sự cố vận hành do mực nước thay đổi. Miệng hút có thể được điều chỉnh ở độ sâu từ 0 đến 60mm, nhờ đó skimmer có thể hút cặn hiệu quả với lượng nước tối thiểu. Điều chỉnh độ sâu có thể được thực hiện bằng cách xoay phao sang phải hoặc trái.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!