Sê-ri SF là máy bơm thoát nước cột cao chìm được thiết kế để xử lý nước thải và chất lỏng mang theo các chất rắn có kích thước không đáng kể. Cánh bơm bán hở, nhiều cánh được dẫn động bởi động cơ 2 cực giúp máy bơm có thể hoạt động để bơm từ sâu dưới lòng đất hoặc đến một nơi xa.

Thông số Qmax: 0.35m3/min Hmax: 16m Họng xả: DN 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.52m3/min Hmax: 22.2m Họng xả: DN 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax:0.67 m3/min Hmax: 26.5m Họng xả: DN 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax:0.7 m3/min Hmax: 36m Họng xả: DN 50mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1,88 m3/min Hmax: 45m Họng xả: DN 80mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  11kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax:1,32m3/min Hmax: 33m Họng xả: DN 80mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1,8m3/min Hmax: 38m Họng xả: DN 80mm
Cấu tạo Thân bằng bằng gang
Công suất  7.5kW
CO.CQ.PL.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!