Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 80C27.5-CR


Thông số Qmax: 1m3/min

Hmax: 38m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!