Máy bơm chìm nước thải cắt rác Tsurumi 150C611-CR


Thông số Qmax: 5.5 m3/min

Hmax: 14.8 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!