Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80U23.7


Thông số Qmax: 1.03 m3/min

Hmax: 23.5 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!