Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50U21.5


Thông số Qmax: 0.33m3/min

Hmax: 20.5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!