Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50U2.4S


Thông số Qmax: 0.27m3/min

Hmax: 11m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!