Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80U21.5


Thông số Qmax: 0.48 m3/min

Hmax: 11.4m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!