Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80U22.2


Thông số Qmax: 0.8 m3/min

Hmax: 19 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!