Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 40U2.25


Thông số Qmax: 0.268m3/min

Hmax: 7.5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.25kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!