Máy thổi khí Tsurumi RSR-65


Thông số Q: 0.63-4.85m3/min

Hmax: 5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5-5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!