Máy thổi khí Tsurumi RSR-150


Thông số Q: 2.91-38.34m3/min

Hmax: 5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5-45kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!