Máy thổi khí Tsurumi RSR-80


Thông số Q: 0.77-6.97m3/min

Hmax: 5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2-7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!