Máy thổi khí Tsurumi RSR-125


Thông số Q: 1.8-17.2m3/min

Hmax: 5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5-18.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!