Máy thổi khí Tsurumi RSR-100


Thông số Q: 1.20-11.81m3/min

Hmax: 5m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7-15kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!