Máy bơm chìm Tsurumi KTZE31.5


Thông số Qmax: 0.67 m3/min

Hmax: 14.4 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!