Máy bơm chìm tsurumi KTZE23.7


Thông số Qmax: 0.5 m3/min

Hmax: 37 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!