Máy bơm chìm Tsurumi KTZE32.2


Thông số Qmax: 0.8 m3/min

Hmax: 20.4 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!