Máy bơm chìm Tsurumi KTZ47.5


Thông số Máy bơm chìm Tsurumi KTZ 47.5-53
Cấu tạo Thân bằng gang,cánh hở
Công suất    7.5kW
Thân bơm trên thân bơm có chữ TSURUMI
CO.CQ.PL.TK Japan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!