Máy bơm chìm Tsurumi KTZ422


Thông số Máy bơm chìm Tsurumi KTZ 422-51
Cấu tạo Thân bằng gang,cánh hở
Công suất    15kW
Thân bơm trên thân bơm có chữ TSURUMI
CO.CQ.PL.TK Japan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!