Bơm nước thải Tsurumi KTZ23.7Thông số Bơm nước thải Tsurumi KTZ23.7-53
Cấu tạo Thân bằng gang,cánh hở
Công suất    3.7kW
Tay cầm Tay cầm có chữ TSURUMI
CO.CQ.PL.TK Japan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!