Máy bơm chìm Tsurumi KRS-819


Thông số Qmax: 5.3 m3/min

Hmax: 29 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  19kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!