Máy bơm chìm Tsurumi KRS-1022


Thông số Qmax: 12 m3/min

Hmax: 12 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!