Máy bơm chìm Tsurumi KRS-815


hông số Qmax: 6.4 m3/min

Hmax: 21.5 m

Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!