Bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ45.5


Thông số Máy bơm chìm Tsurumi KTZ 45.5-53
Cấu tạo Thân bằng gang,cánh hở
Công suất    5.5kW
Tay cầm Tay cầm có chữ TSURUMI
CO.CQ.PL.TK Japan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!